CG12016

ИПА Македонија на Собрание на ИПА Црна Гора

Делегација на ИПА Македонија, на 22.04.2016 година, присуствуваше на второто редовно собрание на ИПА Црна Гора. Делегацијата ја сочинија Ненад Николовски, Кирил Хаџи-Ефтимов и Владо Мирчевски.

На овој настан, покрај нашата делегација, присуствуваа и делегации од ИПА секциите на Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска и Словенија, како и претставник од Полициски синдикат на Косово.

По завршување на собранието остварени се посети на повеќе природни и културно историски знаменитости, дополнети со дружење и забава.

CG32016

CG62016 CG52016 CG42016