IPAkarticki

Известување до Членовите

Ги известуваме членовите на ИПА Македонија дека на интернет страницата е објавен список со лица за контакт и телефонски броеви.

За сите прашања во врска со членство и членски картички можете да се обратат до лицата за контакт во соодветниот регион.

До списокот можете да пристапите преку менито Региони или следниот линк .

Inexplicably, and in contradiction to research, the https://midnightpapers.com quotes imply that comprehension comes automatically and only after a child has mastered the mechanics of reading