IPAzaednickas

Генерално собрание на ИПА Македонија

На 15.04.2016 година, претседателот Робертино Ацески свика и се одржа редовното Генерално собрание на ИПА Македонија.IPAgen1s

На собранието учествуваа управниот одбор, делегатите и претседателите на регионите. Усвоен беше следниот дневен ред:

  1. Извештај за 2015 година,
  2. План за 2016 година,
  3. Излагање и усвојување на годишниот финансиски извештај за 2015 година
  4. Разно.

IPAgen2sИзбрани се два нови члена на управниот одбор на ИПА Македонија, и тоа:

  • Мр. Ненад Николовски за потпретседател  и
  • Љупчо Ристовски за претставник за медиуми и информатичка поддршка.

За претседател на комисијата за спорт е избран Горан Бојчевски.

Во наредниот период ќе се формира работна група за дооформување и комплетирање на сите национални комисии.

По повод 5 години од постоењето на ИПА Македонија и заслугите за афирмација на домашно и меѓународно ниво, како и за особениот придонес во основањето и организацијата, свечено во пригодна церемонија а согласно со одлуката на генералното собрание од 2015 година беа доделени плакети за:

  • Почесен претседател на Мр. Љубчо Андоновски и
  • Почесни членови на Мр. Митко Чавков и Мр. Горанче Савовски

IPAplaketis