ZenaPark1

Посета од ИПА Германија

ZenaPark
Управниот одбор на ИПА Германија со претседателот Horst W. Bichl во Февруари одржаа состанок во Скопје, како резултат на повеќегодишната плодна и искрена соработка.
Нивниот престој, покрај дружба и туристичко разгледување го искористивме за размена на искуства и договорени се насоки за понатамошна успешна соработка
HorstWBichlRobertinoAceskiHorstWBichlVladoMirchevski