Нови ИПА значки
ПОКАНА од ИПА Прилеп

 И З В Е С Т У В А Њ Е

Ги известуваме членовите на ИПА Македонија дека е изработен дизајнот на новата значка на Здружението.

НАПОМЕНА: Барање за изработка на значка да не се поднесува пред добивање на членска карта.

ИПА Регион Прилеп ги поканува сите членови на ИПА Македонија на еднодневен марш до месноста „Шаторов камен“ во атарот на с. Селце.
Маршот ќе се одржи на 01.04.2018г. (недела)Во периодот од 28.06.2017 до 02.07.2017 во Белград, Р. Србија, се одржа Втората меѓународна-регионална ИПА мотоциклистичка средба на која присуствуаа претставниците од Мото Клуб ИПА Македонија  во  состав: Дамјан Галевски, Љупчо Стојкоски, Васко Пачемски и Зоран Мирјаноски.


Повеќе.. Повеќе..
Објава за нови настани  
ВТОРА МЕЃУНАРОДНА-РЕГИОНАЛНА ИПА МОТОЦИКЛИСТИЧКА СРЕДБА - СРБИЈА  

Припрема за објави на нови настани

Во периодот од 28.06.2017 до 02.07.2017 во Белград, Р. Србија, се одржа Втората меѓународна-регионална ИПА мотоциклистичка средба на која присуствуаа претставниците од Мото Клуб ИПА Македонија  во  состав: Дамјан Галевски, Љупчо Стојкоски, Васко Пачемски и Зоран Мирјаноски.


Повеќе.. Повеќе..
УЛОГАТА НА ПОЛИЦИЈАТА ВО РАЗВОЈОТ НА ДЕМОКРАТИЗАЦИЈАТА НА ОПШТЕСТВОТО - ВТОРА РАБОТИЛНИЦА  
Улогата на полицијата во развојот на демократизацијата на општеството - нов проект на ИПА  

Интернационалната полициска асоцијација (ИПА) Оддел Македонија продолжи со реализација на програмата на проектот „Улогата на полицијата во развојот на демократизацијата на општеството“, кој започна во Охрид на 1 и 2 јули оваа година.

Интернационалната полициска асоцијација (ИПА) Оддел Македонија започна со реализација на програмата на проектот „Улогата на полицијата во развојот на демократизацијата на општеството“ со првата работилница која се одржа во Охрид на 1 и 2 јули 2017.


Повеќе.. Повеќе..
ИПА МАКЕДОНИЈА ВО ГЕРМАНИЈА
Контакти

На покана од ИПА Германија е остварена возвратна посета од делегација на ИПА Македонија.

Регион Скопје
Милица Поповска 070 / 779 – 913

Регион Тетово
Шефик Бајрами 070 / 268 – 462

Регион Прилеп
Зоран Велкоски 071 / 278 – 188

Регион Штип
Марија Симонова 071 / 911 – 555

Регион Битола
Милош Јованчевски 070 / 395 – 170

Регион Куманово
Сашо Манасиевски 071 / 246 – 877

Регион Велес
Климе Ивановски 078 / 464 – 135

Регион Струмица
Аница Гугуљанова 071 / 271 – 841


Повеќе.. Повеќе..